BAŞVURU AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” ve söz konusu dilekçenin dipnotlarında bulunmaktadır. Eksik evrak olduğunda burs müracaatı kabul edilmemektedir.
 2. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” belirtilen sıraya göre tanzim edilerek dağılmayacak şekilde birleştirilmelidir.
 3. Mutlaka velinin ve öğrencinin askeri kimlik kartlarını(veli askeri kimlik kartı, çalışıyorsa birliğinden, emekliyse askerlik şubesinden onaylı olacaktır.) okunur bir şekilde göndermeleri zaruridir. Aksi takdirde burs tahakkuk ettirilmemektedir.
 4. İlk müracaatta şehit çocuğu olmadığı halde “Şehit Çocuğu” bölümünü işaretleyerek müracaat eden öğrenciler kesinlikle bursa kabul edilmez. Engelli veya Gazi çocukları, Velisi halen çalışmaya devam ediyorsa “TSK’da Görevli Personel Çocuğu”, emekli ise “TSK’dan Emekli Personel Çocuğu”hanelerinden sisteme giriş yaparak ilgili bölümleri eksiksiz doldurmalıdırlar.
 5. Şehit Çocuklarının, “Şehit Çocuğu” hanesinden giriş yapmayı müteakip sadece şahsi bilgilerini doldurmaları yeterli olacaktır. Şehit Çocuklarının “Öncelikli Puana Esas Bilgileri” doldurmasına gerek yoktur. Burs başvurusu yapan şehit çocukları güncel öğrenci belgesi ile şehadet belgesini mutlaka Vakıfa göndermelidir. Sonraki yıllarda burs almaları halinde sadece güncel öğrenci belgelerini göndermeleri yeterli olacaktır.
 6. Öğrenci İkametgâh Durum Belgeleri; Ailesinin ikamet ettiği il dışında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler; kirada oturuyorsa e-devletten alacakları okuduğu okulun bulunduğu ile ait ikametgah belgesi, yurtta kalıyorsa yurt müdürlüğünden alacakları resmi yazıyı, orduevinde kalıyorsa Orduevi Müdürlüklerinden alınacak resmi yazıyı burs evraklarına dahil etmelidirler. Kira sözleşmelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Aksi takdirde aile yanında eğitime devam ettikleri değerlendirilerek puan alamazlar. (Bu nedenle kirada oturan öğrencilerin zamanında nüfus müdürlüklerine müracaat ederek nüfuslarını oturma adreslerine aldırmalarıgerekmektedir.)Veli de ikamet ettiği ile ait e-devletten alacağı ikamet belgesini mutlaka koyacaktır. Velisi ile aynı ilde ancak farklı ikametgaha sahip olan öğrencinin durumu “aile yanındadır” şeklinde değerlendirilecektir.
 7. Öğrenci Başarı Durumu Belgesi: ÖSYM tarafından verilen “LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) Belgesi”’nin evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Belge okunur, isim ve okuduğu bölüme ilişkin yerleştirme sırası net görünür olmalıdır. Bu belge ile başarı durumunu kanıtlayamayan adaya puan verilmez. Dikey geçiş vb. sınavlardan alınan başarı puanı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.
 8. Nüfus Kayıt Örneği; Velinin bizzat kendisi tarafından e-devletten alınmalıdır. Öğrenci tarafından alındığı zaman kardeş durumu görünmediğinden ailenin üye sayısı açıkça hesaplanamamaktadır. Bu durumda “Aile Fert Sayısı” bölümünden puan alınamamaktadır.
 9. Doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencileri bursumuzdan faydalanamaz.
 1. Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk Sayısı Değerlendirme Kriteri kapsamında; yükseköğretimdeki kardeş doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencisi ise puan verilmemektedir.
 2. Çalışan Velilerin güncel son iki aya ait olan maaş bordrolarından birini beyan etmeleri yeterlidir. Eş çalışıyorsa gelir durumu beyan edilmeli ve maaş bordrosu ile belgelendirilmelidir. Eş çalışmıyorsa e-devletten alınacak SGK 4/a,4/b,4/c kapsamında olunmadığına dair belge eklenecektir. Aksi takdirde en yüksek gelir gurubundan işlem yapılmaktadır.
 3. Emekli Veliler ise 4c emekli aylık bilgileri ile gelirini beyan etmelidirler. Eş içinde SGK’dan / e-devletten alınacak (4a, 4b, 4c) belgeler ile gelirleri belgelenmelidir. Aksi takdirde en yüksek gelir grubuna dahil edilerek değerlendirme yapılmaktadır. En çok ihmal edilen belge bu evraktır. Emekliler kendi gelirlerini SGK’dan aldıkları belge ile belgelerken eş gelir durumu ihmal edilmektedir. Bu da puan kaybına sebebiyet  vermektedir.
 4. Ailenin Aylık Gelir Durumu belirtilirken maaş pusulasında ele geçen miktara lojman kirası, bireysel emeklilik, OYAK ikraz, konut kredisi vb. (OYAK üye kesintisi hariç) yasal kesintiler de dahil edilerek ailenin toplam geliri bu şekilde beyan edilmelidir.
 5. Anne-Baba boşanma işlemi resmi olarak kesinleşmemiş olanlar Anne-Baba Birlikte seçeneğini işaretleyecektir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yada vukuatlı nüfus kayıt örneğinde bu durumu ispatlayan belge sunulmadığı takdirde puan alamayacaktır.
 6. Velisi TSK mensubu olan öğrenciler burs başvurusu yapabilir.
 7. Velisi kanunen ayrı olan öğrencinin resmi velayetinin bulunduğu ebeveyninin geliri belgelenecektir.
 8. %40 ve Üzeri Engelli Öğrenci İçin Sağlık Raporu; Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmalıdır.
 9. IBAN numarası mutlaka başvuruda bulunan öğrenci adına Ziraat Bankasından alınmış olmalıdır. Öğrenciye ait olmayan IBAN numarasına burs yatırılmamaktadır.
 10. Hazırlık, Yatay ve Dikey geçişler mutlaka belgelendirilecektir. Aksi takdirde üniversiteye kayıt tarihi itibariyle yıl kaybı olarak değerlendirilerek burs verilmeyecektir.
 11. Vakfın yurtlarının bulunduğu Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de okuyan öğrenciler için; sayılan illerdeki yurtlarımıza müracaat etmiş ancak yurtlardan istifade edemeyenler BURS başvurusunda bulunabilecektir.
 12. Bursa müracaat aşamasında emeklilik durumu kesinleşmeyen veliler halihazırdaki mevcut durumlarını ispata yarar belgeleri ekleyeceklerdir. 
 13. Evraklar Burs Müracaat Dilekçesinde olduğu şekliyle hazırlanıp mutlaka posta/kargo veya elden ulaştırılacaktır. Faks ya da mail ile gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır.
 14. Belgesi olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.
 15. Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.
 16. Evrak gönderme aşamasında evraklar tek elden gönderilecektir, veli ve öğrenci ayrı ayrı evrak göndermeyecektir.
 17. Evrak inceleme aşamasında eksik veya hatalı evrak olması halinde ön hak sahibine dönüş yapılmayacaktır, evrak tamamlatma uygulamamız yoktur.
 18. TSK Eğitim Vakfı Karşılıksız Eğitim Bursu,2021-2022 Döneminde Hak sahibi bir öğrenciye 8 ay süreli ayda 300 TL. ile bir eğitim döneminde 2.400 TL. olmak üzere Vakfın mali durumu ve müracaat durumuna göre toplam 1.000 öğrenciye kadar verilecektir.

Okudum, Anladım

BAŞVURU

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.