BAŞVURU AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” ve söz konusu dilekçenin dipnotlarında bulunmaktadır. Eksik evrak olduğunda burs müracaatı kabul edilmemektedir.
 2. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” belirtilen sıraya göre tanzim edilerek dağılmayacak şekilde birleştirilmelidir.
 3. Emekli velilerin askeri kimlik kartı askerlik şubesinden onaylı olacaktır. Okunur bir şekilde göndermeleri zaruridir. Aksi takdirde burs tahakkuk ettirilmemektedir.
 4. İlk müracaatta ŞEHİT ÇOCUĞU OLMADIĞI HALDE “Şehit Çocuğu” bölümünü işaretleyerek müracaat eden öğrenciler kesinlikle bursa kabul edilmezEngelli veya Gazi çocukları;Velisi halen çalışmaya devam ediyorsa “TSK’da Görevli Personel Çocuğu”, emekli ise “TSK’dan Emekli Personel Çocuğu”hanelerinden sisteme giriş yaparak ilgili bölümleri eksiksiz doldurmalıdırlar.
 5. Şehit Çocuklarının, “Şehit Çocuğu” hanesinden giriş yapmayı müteakip sadece şahsi bilgilerini doldurmaları yeterli olacaktır. Şehit Çocuklarının “Öncelikli Puana Esas Bilgileri” doldurmasına gerek yoktur. Burs başvurusu yapan şehit çocukları güncel öğrenci belgesi, şehadet belgesi ve adli sicil belgesini (15 yaşını doldurmuş ve üzeri yaşta olanlar) mutlaka Vakıfa göndermelidir. Sonraki yıllarda burs almaları halinde ise güncel öğrenci belgeleri ile güncel adli sicil belgesini göndermeleri yeterlidir.
 6. Öğrenci İkametgâh Durum Belgeleri; Ailesinin ikamet ettiği il dışında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler; kirada oturuyorsa e-devletten alacakları ikametgah belgesi, yurtta kalıyorsa yurt müdürlüğünden alacakları resmi yazıyı, orduevinde kalıyorsa Orduevi Müdürlüklerinden alınacak resmi yazıyı burs evraklarına dahil etmelidirler. Kira sözleşmelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Aksi takdirde aile yanında eğitime devam ettikleri değerlendirilerek puan alamazlar. (Bu nedenle kirada oturan öğrencilerin zamanında nüfus müdürlüklerine müracaat ederek nüfuslarını oturma adreslerine aldırmaları gerekmektedir.) (Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerden istenmemektedir.)  Veli de ikamet ettiği ile ait e-devletten alacağı ikamet belgesini mutlaka koyacaktır. Velisi ile aynı ilde ancak farklı ikametgaha sahip olan öğrencinin durumu “aile yanındadır” şeklinde değerlendirilecektir.
 7. Öğrencinin ÖSYM Bölüm Yerleştirme Sırası: ÖSYM tarafından verilen “YKS Sonuç Belgesi”’nin evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Belge okunur, isim ve okuduğu bölüme ilişkin yerleştirme sırası net görünür olmalıdır. Bu belge ile başarı durumunu kanıtlayamayan adaya puan verilmez. Dikey geçiş vb. sınavlardan alınan başarı puanı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.
 8. Veli Adına Alınan Nüfus Kayıt Örneği; Velinin bizzat kendisi tarafından e-devletten alınmalıdır.Öğrenci tarafından alındığı zaman kardeş durumu görünmediğinden ailenin üye sayısı açıkça hesaplanamamaktadır. Bu durumda “Aile Fert Sayısı” bölümünden puan alınamamaktadır.
 9. Doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencileri bursumuzdan faydalanamaz.
 10. Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk Sayısı Değerlendirme Kriteri kapsamında; yükseköğretimdeki kardeş doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencisi ise puan verilmemektedir.
 11. Çalışan Velilerin güncel son iki aya ait olan maaş bordrolarından birini beyan etmeleri yeterlidir. Eş çalışıyorsa gelir durumu beyan edilmeli ve maaş bordrosu ile belgelendirilmelidir. Eş çalışmıyorsa e-devletten alınacak SGK 4/a,4/b,4/c kapsamında olunmadığına dair belge Aksi takdirde en yüksek gelir gurubundan işlem yapılmaktadır.
 12. Emekli Veliler ise 4c emekli aylık bilgileri ile gelirini beyan etmelidirler. Eş içinde SGK’dan / e-devletten alınacak (4a, 4b, 4c) belgeler ile gelirleri belgelenmelidir. Aksi takdirde en yüksek gelir grubuna dahil edilerek değerlendirme yapılmaktadır. En çok ihmal edilen belge bu evraktır. Emekliler kendi gelirlerini SGK’dan aldıkları belge ile belgelerken eş gelir durumu ihmal edilmektedir. Bu da puan kaybına sebebiyet  vermektedir.
 13. Anne ve Babanın Aylık Gelir Durumu belirtilirken maaş pusulasında ele geçen miktara lojman kirası, bireysel emeklilik, OYAK ikraz, konut kredisi vb. (OYAK üye kesintisi hariç) yasal kesintiler de dahil edilerek ailenin toplam geliri bu şekilde beyan edilmelidir.
 14. Anne-Baba boşanma işlemi resmi olarak kesinleşmemiş olanlar Anne-Baba Birlikte seçeneğini işaretleyecektir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yada vukuatlı nüfus kayıt örneğinde bu durumu ispatlayan belge sunulmadığı takdirde puan alamayacaktır.
 15. Velisi TSK mensubu olan öğrenciler burs başvurusu yapabilir.
 16. Velisi kanunen ayrı olan öğrencinin resmi velayetinin bulunduğu ebeveyninin geliri belgelenecektir.
 17. %40 ve Üzeri Engelli Öğrenci İçin Sağlık Raporu; Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmalıdır.
 18. IBAN numarası mutlaka başvuruda bulunan öğrenci adına Ziraat Bankasındanalınmış olmalıdır. Öğrenciye ait olmayan IBAN numarasına burs yatırılmamaktadır.
 19. Belge kontrolünde yıl kaybı tespiti için hazırlık, Yatay ve Dikey geçişler mutlaka belgelendirilecektir. Aksi takdirde üniversiteye kayıt tarihi itibariyle yıl kaybıolarak değerlendirilerek burs verilmeyecektir.
 20. Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de bulunan TSK Eğitim Vakfı yurtlarımızda kalmakta olan öğrenciler BURS müracaatında bulunamazlar, burstan faydalanamazlar.
 21. Burs müracaat aşamasında emeklilik durumu kesinleşmeyen veliler halihazırdaki mevcut durumlarını ispata yarar belgeleri ekleyeceklerdir. 
 22. Evraklar Burs Müracaat Dilekçesinde olduğu şekliyle hazırlanıp mutlaka posta/kargo veya elden ulaştırılacaktır. Faks ya da mail ile gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından kargo takibi yapılmamaktadır.
 23. Belgesi olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.
 24. Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.
 25. Evrak gönderme aşamasında evraklar tek elden gönderilecektir, veli ve öğrenci ayrı ayrı evrak göndermeyecektir. (Tek dosya içerisinde gönderilecektir.)
 26. Evrak inceleme aşamasında eksik veya hatalı evrak olması halinde ön hak sahibine dönüş yapılmayacaktır, evrak tamamlatma uygulamamız yoktur.
 27. TSK Eğitim Vakfı Karşılıksız Eğitim Bursu,2023-2024 Döneminde Hak sahibi bir öğrenciye 8 ay süreli ayda 750 TL. ile bir eğitim döneminde 6.000 TL. olmak üzereVakfın mali durumu ve müracaat durumuna göre toplam 1.000 öğrenciye kadar verilecektir.

Önceliğimiz Şehitlerimizin Emaneti Evlatlarımızdan, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretimde okuyanlar olmak üzere; Kahramanlarımızın yüksek öğretimde okuyan çocukları için, “Karşılıksız Eğitim Bursu” başvuru tarihleri için sayfamızı takip edebilirsiniz.
*Müracaatınıza istinaden gönderilmesi gereken belgelerden, eksik veya hatalı belge olması durumunda, geri dönüş yapılmadan burs müracaatınız İPTAL edilecektir.

Not: Bir önceki öğretim döneminde Vakfımızdan burs almaya hak kazanmış Şehit Personel Çocuklarının  sistemden müracaatlarını yaparak öğrenimlerine devam ettiklerine dair öğrenci belgesi ve güncel adli sicil belgesini (15 yaşını doldurmuş ve üzeri yaşta olanlar) burs başvurularının başlamasından itibaren Vakfımıza ibraz etmeleri burs almaya hak kazanmaları için yeterli olacaktır.

Okudum - Anladım

 Başvuru

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.