Değerlendirme Koşulları

Öncelik Sırası ve Öncelik Puanları

Yurda kabul işlemlerinde, ilk önce kayıt yenileme için ilgili yurt müdürlüğüne müracaatta bulunanların (bir önceki öğretim döneminde yurtta 2 ay ve daha az kalanlar hariç) kaydı yapılır.

Bahse konu statüdeki öğrencilerin kayıtlarını müteakip;

 1. Yurt kapasiteleri, yeni müracaat eden diğer adayların tamamı için yeterli ise herhangi bir öncelik işlemi yapılmaz,
 2. Yurt kapasiteleri, yeni müracaat eden diğer adayların tamamı için yeterli olamayacak ise, adaylar arasında aşağıdaki öncelik sırası ile öncelik puanlarını belirleyen nitelikler dikkate alınarak sıralama yapılır.

Öncelik Sırası;

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşlar ile Erbaş / Erlerden şehit olanların çocukları,
 2. TSK’da görevli ve emekli muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların çocukları,
 3. Türk Silahlı kuvvetlerinde görevli ve emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlardan şehit olanların kardeşleri,
 4. TSK’da görevli ve emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
 5. İlk dört bentte belirtilen çocukların yurda yerleşmesinden sonra boş yer kalması halinde her yıl yeniden değerlendirilmek kaydı ile,
 1. TSK’da görevli ve emekli işçi çocukları ve kardeşleri,
 2. TSK’da görevli ve TSK’dan emekli subay, istisnai memur, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşların 2’nci ve 3’üncü derece kan ve sıhri hısımları,
 3. Yukarıda belirtilenlerin yüksek lisans yapan çocukları,
 4. Diğer öğrenciler.

 

Öncelik Puanları:

Öncelik sırası içinde aşağıdaki öncelik puanlarına göre sıralama yapılır. Eşit şartlarda ve eşit puanlama durumlarında müracaat tarihi önde olanlara öncelik verilir. Müracaat tarihi de aynı olanlarda kura yöntemine başvurulur.

 

NO

NİTELİKLERİ

PUAN

1

Sağlık nedeni ile bir önceki yıl yurttan ayrılıp yeni dönemde müracaat eden

10

2

Anne ve Babası Kanunen Boşananlar

10

3

Ebeveynlerden;

A

Annesi veya babası vefat etmiş olanlar

15

B

Annesi ve babası vefat etmiş olanlar

30

4

Ailesindeki çocuklara;

A

Yüksek öğrenim gören her kardeş için,(Açıköğretim üniversitesi ve Yüksek Lisans Hariç)

15

B

Lise ve dengi okullarda okuyan her kardeş için,(Açık Lise hariç)

10

C

İlköğretimde okuyan her kardeş için,

5

5

Velinin bakmakla yükümlü olduğu her çocuk için

2

6

Muvazzaf ve Emekli olan personelden;

A

Gazi Personel için,

15

B

Sıralı hizmet garnizonlarında (4’üncü ve 5’inci bölge) veya Deniz Kuvvetleri gemi görevinde halen görevde bulunan personel için,

4

C

Türk Silâhlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğine göre Madalya ile taltif edilmiş personel için,

3

D

Üstün cesaret ve feragat şerit rozeti ile taltif edilmiş personel için,

2

7

Aile Gelir Durumu;

A

10.000 TL' ye kadar

7

B

10.001 - 15.000 TL

5

C

15.001 - 20.000 TL

3

D

20.0001 TL ve üzeri

1

8

Bağış yapan muvazzaf ve emekli personel (Her Yıl için)

3

9

Kesintisiz bağış yapan personele herbeş yıl için

3

10

Vazife Malulü olarak emekli olmuş personel için,

15

11

Adi Malulü olarak emekli olmuş personel için,

10

 

BAĞIŞ İLE İLGİLİ OLARAK 8 İNCİ MADDEDE GEÇEN HUSUS 2015-2016 ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN UYGULANACAKTIR.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.