Kayıt ve Yerleştirme Süreci

Kesin Kayit Islemleri

Kesin Kayıt İşlemleri

YENİ KAYIT ÖĞRENCİLERİ İÇİN

NOT: LİSTEDEKİ EVRAKLARIN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN İNDİRİLEREK EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULUP, KAYIT ESNASINDA YURT MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM  EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

YURT KESİN KAYIT KONTROL FORMU
ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:                                                      
 
Öğrenci Bilgi Formu (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)  
İzinli Çıkılabilecek Adresler Onay Formu (EK-EE) (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)  
Gelir Durumu Taahhütnamesi (EK-UU) (Form-4) (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)                    (Hısımlar Hariç)  

Yurt Hizmetleri Sözleşmeleri 

a) Ankara Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

b) Eskişehir Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

c) Haydarpaşa Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

 
Yeni Kayıt Müracaat Formu Asker Çocukları (FORM-2 EK-ÜÜ) (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)   
Yeni Kayıt Müracaat Formu  Hısım Çocukları (EK-VV Form-3) (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)  
Öğrenci Sağlık Bilgisi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)  
Adli Sicil Belgesi  (E-Devlet)  
Öğrenci Belgesi (Üniversiteye Kayıt Yaptırdığına Dair)  
Veli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  (E-Devlet)  
Sağlık Raporu (Hastane ve Sağlık Ocağı - Aile Hekimi)  
Öğrenci - Veli Askeri ve Sivil Kimlik Kartı Fotokopisi                                              
Yurt Depozitosu Banka Dekontu  
Yurt Yıllık Ücreti ve Depozito Banka Dekontları  
Öğrenciye Ait 8 Adet Fotograf (4,5 cm. x 6 cm.)  
Veliye Ait 1 Adet Fotograf (4,5 cm. x 6 cm.)  
ÖNCELİK PUANINA İLİŞİKİN İSTENEN BELGELER (HISIMLAR HARİÇ)
Gelir Durumu Belgesi (Maaş Bordrosu, SGK Maaş Belgesi, Vergi Levhası vb.)
(2020-5000/4) (5001-6500/3) (6501-8500/2) (8500 ve üzeri/1 )              
 
Diğer Çocuklara Ait Öğrenim Belgeleri Fotokopileri  
Şehit Çocukları ve kardeşleri için Şehitlik Belgesi  
Anne Baba Boşanmışsa İlgili Mahkeme Kararı  
Muvazzaf Velinin 4. veya 5. Bölgede Görev Yaptığına Dair Belge  
Gazilik Belgesi   
Adi Malul Olarak Emekli olduğuna Dair Belge  
Vazife Malulü Olarak Emekli olduğuna Dair Belge  
Veli Adına Üstün Cesaret ve Feragat Şerit Rozeti varsa Beratı  
Veli Adına Madalya varsa Beratı  

Adaylığın Kesinleşmesi ve Kesin Kayıt İşlemleri:

Geçici Kayıt ve Kabul Komisyonunca yapılan inceleme ve değerlendirmelerden sonra Vakıf Genel Müdürünün onayı ile kesinleşen asil öğrenci aday kayıt çizelgeleri, ilgili Yurt Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca sonuç asil adayların velilerine/kendilerine SMS ile bildirilir. Adaylar durumlarını, yurtlara gönderilen listelerden de takip edebilirler. Bu bilgiler aynı zamanda Vakfın internet adresinde yayınlanır. Asil adayların, yurtlara kesin kayıt işlemleri Vakıf Genel Müdürlüğünce belirtilen tarihler arasında yapılır.

Yurda kesin kaydını bildirilen tarihler arasında yaptırmayan öğrenciler ile sonradan yurda girmekten vazgeçenlerin yerine sıra ile yedek listedeki öğrenciler alınır ve velilerine/kendilerine asil listeye geçtikleri SMS ile bildirilir.

Adaylığa kabul edildiği Vakıf Genel Müdürlüğünce bildirilen öğrenciler, bu sitede müracaat bilgileri bölümünde belirtilen belgeler ile Yurt Müdürlüğüne başvurduklarında yurt aidatını peşin ya da kredi kartına taksit yaptırarak ve depozitoları alınarak yurda kesin kayıt işlemleri yapılır.

Kesin Kayit Islemleri

Kesin Kayıtta İbraz Edilecek Belgeler

Adaylığa kabul edildiğini Vakıf Genel Müdürlüğünce gönderilen SMS veya www.tskev.org.tr internet adresinde yapılacak duyurudan öğrenen öğrencilerin, kayıt yenileme veya yeni kayıt durumuna göre aşağıdaki belgelerle birlikte, SMS metninde/internet duyurusunda belirtilen tarihler arasında Yurt Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin İbraz Edecekleri Belgeler

Askeri Personel Çocuğu/Kardeşi

 • Yurda kayıt esnasında doldurup teslim edilecek Yeni Kayıt Müracaat formu
 • Depozito dekontu
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Şehitlik Belgesi (Şehit çocukları için)
 • Üniversiteye kayıt yaptığına dair öğrenci belgesi
 • Öğrenci ve velinin sabıka kaydının bulunmadığına dair Adli Sicil Belgesi
 • Yurt Hizmetleri Sözleşmesi
 • Sağlık raporu
 • Öğrenci Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenciye ait 8, veliye ait 4 adet (4.5×6) vesikalık fotoğraf
 • Gelir durumunu gösterir taahhütname (Maaş Bordrusu,SGK Maaş Belgesi, Vergi Levhası vb.)
 • Anne-Baba boşanmışsa ilgili mahkeme kararı
 • Gazilik Belgesi
 • Madalya Beraati
 • Üstün cesaret ve feragat şerit rozet beraati
 • Sıralı hizmet garnizonlarında (4 ve 5. bölge) görevli olduğunu gösterir belge
 • Diğer çocukların öğrenim belgeleri
 • TSK Çalışan Personel, İlgili Kurum Amirince Kimlik Kartının Fotokopisini İmzalatacak, Emekli Personel İse, Askeri Kimlik Kartını ibraz ederek, imzalı fotokopisini teslim edecektir.

Sivil Şahıs Çocukları

 • Yurda kayıt esnasında doldurup teslim edilecek Yeni Kayıt Müracaat formu
 • Depozito dekontu
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Referans olan askeri personelin askeri kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Üniversiteye kayıt yaptığına dair öğrenci belgesi
 • Öğrenci ve velinin sabıka kaydının bulunmadığına dair Adli Sicil Belgesi
 • Yurt Hizmetleri Sözleşmesi
 • Sağlık raporu
 • Öğrenci Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenciye ait 8, veliye ait 4 adet (4.5×6) vesikalık fotoğraf

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.